منظره ای از یک دریا و صخره ها در کالیفرنیا

دریا، پهنه بزرگی از آب شور است که با اقیانوس یا به عبارتی به آبهای آزاد راه داشته باشد. واژهٔ دریا همچنین به برخی از دریاچههای بزرگ نیز اطلاق شده است مانند دریای خزر و دریای مرده (بحرالمیت). در گویش فارسی دری افغانستان و تاجیکستان و دیگر نقاط آسیای میانه واژه دریا به معنای رود بکار میرود (نمونه: رودخانههای سیردریا، آمودریا). در زبان پهلوی این واژه به ریخت drayâb بوده است. بزرگترین دریاهای جهان اینهایند: دریای مدیترانه، دریای برینگ،دریای کارائیب، دریای اختسک.

نظرات کاربران
UserName