منظره ای از یک رودخانه در آلاسکا

در طول تابستان کوتاه شمالی ، نواحی سنگلاخی کانادا خیلی سریع در 24 ساعت روشنی روز گرم می شود . در این عرضهای جغرافیایی ، هوای سرد تقریباَ هیچ رطوبتی را دارا نمی باشد . بدلیل اینکه هوا بسیار خشک می باشد ، سرزمینهای سنگلاخی قطب بعضی مواقع به صحراهای سرد توصیف می شوند.

نظرات کاربران
UserName