منظره ای از کوهستانی سبز و حیوانات در حال چرا کنار کوهستانی برفی در آلاسکا

سرزمین آلاسکا نزدیکترین قسمت قاره آمریکا به آسیاست و تنگه برینگ با حدود ۸۰ کیلومتر پهنا آن را از روسیه جدا میکند و بر طبق نظریههای باستانشناسی و مردم شناسی مردم بومی قاره آمریکا در عصر یخبندان قبل از ورود وایکینگها و گروه اعزامی اسپانیایی به رهبری کریستف کلمب از طریق آلاسکا به این قاره مهاجرت کردهاند.این قوم هنوز نیز در گوشه و کنار آمریکای شمالی و جنوبی قابل مشاهده هستند و به مردم بومی آمریکا(Native American) مشهور هستند از معروفترین افراد بومی آمریکا که به قدرت و شهرت رسیدند میتوان به امیلیانو زاپاتا انقلابی مکزیکی اشاره کرد.

نظرات کاربران
UserName