منظره ای از دریا و کوهستان برفی در آلاسکا

ایالت آلاسکا شبه جزیره ایست در شمال غربی قارهٔ آمریکا شمالی که با جزیرههای بزرگ و کوچک که جمعیت آن طبق آمار سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۶۰۰۰۰ نفر است. نام آلاسکا از زبان قوم آلئوت (Aleut) گرفته شدهاست که مردم بومی کهن این سرزمین بودهاند. آلاسکا به همراه جزایر هاوایی دو تکه جدا از ایالت متحده آمریکاست که به ترتیب ایالات چهل و نهم و پنجاهم آن به شمار میروند.سفید پوستها ۷۵ درصد مردم آلاسکا را تشکیل میدهند.و بیش از ۷۰ درصد در شهرها زندگی میکنند.اغلب مردم آلاسکا زندگی در خطوط ساحلی را گزیدهاند.

نظرات کاربران
UserName