منظره ای از طبیعت کوهستانی و برفی آلاسکا

آب و هوای آلاسکا متنوع است. در بعضی مناطق این سرزمین دمای هوا گاه به °۶۲- سانتیگراد می رسد. در کرانه های شمالی که اسکیموها در آنجا زندگی می کنند ، زمستان بسیار طولانی و تاریک است و خورشید هفته ها طلوع نمی کند!. تابستان های این ناحیه کوتاه است اما روزهای بسیار بلندی دارد و خورشید هفته ها غروب نمی کند. در این میان یخ های لایه ی بالایی خاک ذوب می شوند و در نتیجه آب سطح زمین را می پوشاند.

نظرات کاربران
UserName