منظره ای از دریا و درختان و کوهستان برفی آلاسکا

محیط زیست آلاسکا به نظر دست نخورده و بری از نفوذ انسان می آید اما بعد از کشف نفت و اتفاقات پی در پی در ضدیت انسان با محیط پیرامونش این محیط را نیز یکی از پرخطرترین مکان های روی زمین کرده است. رشته کوه های طولانی، قله های بلند، یخچال های طبیعی، رودها، دریاچه ها و دیدنی های طبیعی بسیار، اصلی ترین مشخصات این سرزمین هستند. کرانه های اقیانوس آرام کوهستانی و متشکل از رشته کوه های طولانی است که بعضی از این قله ها کوه های آتشفشانی اند.

نظرات کاربران
UserName