منظره ای از یک طبیعت کوهستانی و درختان

قرآن از کوهها با تعبیر اوتاد (میخها) و نیز رواسی (لنگرها) یاد کرده است؛ زیرا کوهها تکیهگاه و نگهدارنده زمیناند و باعث سکون و آرامش آن میشوند: برای ثبات شما در زمین، کوههای استوار قرار داد... سوره نحل، ایات 5-7.

نظرات کاربران
UserName