تصویری از راهروی زیبای یک کاخ قدیمی همراه با نقاشیهای روی دیوار
کاخ، کوشک(فارسی) یا قصر(عربی) به محل اقامت خانواده سلطنتی، رئیس دولت، مقامات عالیرتبه و اشراف گفته می شود. گاهی به بناها و ساختمانهای بزرگ دیگر نیز کاخ گفته میشود. کاخ فرعون در تبس، کاخهای تخت جمشید و کاخهای آشوری نینوا از قدیمیترین کاخهای جهان هستند. معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرحهاي الهام گرفته از طبيعت، ميتواند به کاهش صدمات زيستمحيطي ناشي از ساختمانها کمک شاياني کند. آرشيتکتها (معماران) از ديرباز از طبيعت الهام گرفتهاند. در عصر باستان، ستونهاي معابد و قصرها به تقليد از درختان نخل و يا گل نيلوفر ساخته ميشدند و طراحان ساختمانها نيز در موارد مختلف، از شکلها و تناس
نظرات کاربران
UserName