تصویری از یک قصر قدیمی همراه با آثار باستانی

قصر به محل اقامت خانواده سلطنتی، رئیس دولت، مقامات عالیرتبه و اشراف گفته می شود. گاهی به بناها و ساختمانهای بزرگ دیگر نیز کاخ گفته میشود. کاخ فرعون در تبس، کاخهای تخت جمشید و کاخهای آشوری نینوا از قدیمیترین کاخهای جهان هستند.

نظرات کاربران
UserName