شهید حسن تهرانی مقدم
شهید تهرانی مقدم از دانشمندان متعهد و ارزشمند سپاه پاسداران که حق شایانی در صنایع موشکی ایران داشتو در سنگر علم و عمل ممتاز بود، ویشاگردانی بیشماری را تربیت نموده است.
نظرات کاربران
UserName