منظره ای از طبیعت سرسبز و کوهستانی چین

امام علی(ع): نگاه کردن به سبزه، باعث شادی است نهجالبلاغه، حکمت 400.

نظرات کاربران
UserName