منظره ای از طبیعت برفی و دریاچه ای در چین

پیامبر اکرم فرمودند : تحفّظوا من الارض فانّها اُمُّکم و انّه لیس من اَحَدٍ عاملٍ علیها خیراً او شراً الاّ و هى مخبرة به . (نهج الفصاحه ترجمه ابوالقاسم پاینده شماره 1130 جاویدان.) در نگهدارى زمین بکوشید و به آن حرمت نهید که مادر شماست. هرکس بر روى آن کار نیک و یا بدى انجام دهد گزارش خواهد کرد. پس زمین در این نگاه مقدس است مانند مادر و مقدس است چون امین خداوند است و کارهاى نیک و بد انسان را به او گزارش مى دهد. روشن است که نگاه مادرانه به طبیعت داشتن که پیامبر(ص) آن را به پیروان خود مى آموزاند و خود را فرزند و پرورش یافته دامن او دانستن درچگونگى بهره ورى از آن اثر فراوان دارد. از این چشم انداز به طبیعت نگریستن یعنى خود را نیازمند آن دانستن مانند نیاز فرزند به مادر.

نظرات کاربران
UserName