تصویری از طبیعت و رودخانه ای در چین

امام صادق(ع) به مفضل بن عمر مى فرماید: اگر تو جهان آفرینش را با اندیشه و خردت درست ارزیابى کنى آن را مانند ساختمانى مى یابى که همه آنچه آفریده ها به آن نیازمند بوده اند در آن پیش بینى شده است. آسمان بسان سقفى است برافراشته زمین بسان فرشى است گسترده ستارگان چراغهاى چیده شده را مانند. گوهرها در دل این جهان ذخیره شده اند و همه چیز براى انسان آماده گردیده و آدمى مانند صاحب خانه اى همه آنچه هست در ملک اوست. گونه گون گیاهان و حیوانات براى برآوردن منافع و مصالح او تهیّه شده است. بحار الانوار محمد باقر مجلسى ج61/3

نظرات کاربران
UserName