منظره ای از طبیعت کوهستانی چین

طبیعت گردی و کوهپیمایی ورزشی است نشاط انگیز، سالم و انسان ساز که از ادوار بس قدیم ، مورد توجه نیاکان ما بوده و ریشه در تاریخ دارد. عشق به ماجراجویی و رویت آثار بدیع طبیعت همواره انسان را وادار به سیر در طبیعت و بازدید از جاذبههای حیرت انگیز می نماید. طبیعتگردی نوعی از گردشگری است که ریشههای آن به طبیعت و محیطهای باز گسترش یافته است. نخستین مسافرانی که حدود نیم قرن پیش سرنگیتی در آفریقا را بازدید کردند، و یا ماجراجویانی که در هیمالیا کوهپیمایی کردند را میتوان نخستین اکوتوریستها برشمرد.

نظرات کاربران
UserName