منظره ای از کوهستانی برفی در چین

یکی از موضوعات مهم جهان معاصر به خصوص پس از دهه 1970 میلادی به این طرف توجه به محیط زیست و مسائل زیست محیطی است؛ تا جایی که در هر کشور سازمانهایی درباره محیط زیست و مسائل زیست محیطی به وجود آمده است. متأسفانه پس از انقلاب صنعتی در اروپا و رشد و توسعه بی حد و مرز فن آوری تخریب کننده طبیعت، محیط زیست در معرض خطر جدی واقع شده که این امر مایه نگرانی جهانیان شده است.

نظرات کاربران
UserName