منظره ای از کوهستانی برفی در چین

محیط زیست طبیعی كره زمین به ترحم نوع بشر احتیاجی ندارد ، فقط بشریت از تخریب بیشتر آن باید بپرهیزد ، باید در گوشهای ناشنوا فریاد كرد كه این ما انسانها هستیم كه به طبیعت ، به گیاهان ، به جنگلها و به حیوانات احتیاج داریم . برای حفاظت از منابع طبیعی كافی است مصرف را به صورت هوشیارانه در آورده ، از بازیافت زباله استقبال كنیم ، كاغذ را زباله ندانیم ، در مصرف موادی كه بازیافت آنها میسر نیست مانند ظروف یك بار مصرف صرفه جویی كنیم و زیبایی و پاكی طبیعت را پاس بداریم.

نظرات کاربران
UserName