موزه شاهین در امارات
طرح اینموزه کاری است از شرکت طراحی فاستر . و قرار است به تاریخ کشور امارات اختصاص یابد! نام این موزه نیز با توجه به علاقه شیخ زاید بن سلطان آل نحیان به شاهین ها ، شاهین (falcons)گذاشته شده است و طرح آن یاد آور بال های شاهین است
نظرات کاربران
UserName