شفشاون؛ شهری سراسر آبی رنگ
"شفشاون" (Chefchaouen) یکی از زیباترین و توریستی ترین شهرهای مراکش است و مقصد عمومی بیشتر اسپانیایی ها و فرانسوی هایی است که وارد مراکش می شوند. مهمترین دلیلی که این شهر اینهمه مورد توجه قرار گرفته رنگ آبی بسیار شفافی است که سراسر شهر را فراگرفته. دیوارها، درب ها، و حتی زمین با رنگ آبی تازه ای رنگ شده اند و فقط بعضی دیوارها از نیمه به بالا سفید هستند. آنقدر این آبی، تازه و آرام است که فکر می کنی هر روز صبح به صبح، فرشته ای می آید و از بالا روی تمام شهر، آبی می پاشد... آنقدر آبی، که وقتی دو سه دقیقه در کوچه های این شهر راه می روی و لحظه ای نگاهت به آسمان می افتد، آبی آسمان به نظرت مرده و کدر می نماید.
نظرات کاربران
UserName