صخره زیبای «روشه» در بیروت
صخره روشه که از نمادهاي كشور لبنان است در غربيترين نقطه بيروت قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName