نیویورک درگیر سیل
ساکنان نیویورک زمان طوفان شدید باران از میان آب‌های سیل عبور می‌کنند.
نظرات کاربران
UserName