برنج جنوب
همزمان با شروع فصل پاییز، برداشت شلتوک برنج شامل برنج چمپای کامفیروزی و برنج لنجانی از ۲۷ هزار هکتار از مزارع منطقه کامفیروز استان فارس آغاز شده است..|منبع: فارس
نظرات کاربران
UserName