طراحی صندلی دیسکو
این صندلی توسط کیوی و پوم (Kiwi & Pom) طراحی و ساخته شده است. در آن بیش از 200 متر از کابل های نورانی و درخشان استفاده شده است. به گفته طراحان ، این صندلی مخصوص دیسکو است که نه تنها در تاریکی محیط مشخص است و رنگش به محیط دیسکو انطباق دارد بلکه میتوان نور آن را به حالت فلش خاموش و روشن نیز کرد.
نظرات کاربران
UserName