منظره ای از طبیعت کوهستانی و سرسبز چین

آب و هوای کشور چین بسیار متنوع میباشد از مناطق گرمسیر و بارانی در جنوب تا بسیار سردسیر شمال را شامل میشود . طوفانهای موسمی (در حدود ۵ مورد در سال) در امتداد سواحل جنوبی و شرقی، سیلهای مخرب، سونامی ، زلزله ، رانش زمین و خشکسالی از بلایای طبیعی منطقه چین هستند. حیات وحش چین بسیار متنوع است . معروفترین حیوان این کشور پاندا است که به نماد این کشور هم تبدیل شده است . متاسفانه در سالهای اخیر به علت توسعه ناپایدار صنعتی حیات وحش چین به خطر افتاده است .

نظرات کاربران
UserName