نقاشی های خارق العاده با نور
اینها آثار فوق العاده ای از دیوید گلیور (David Gilliver) است که تا بحال دیده نشده بود. وی با استفاده از تکنیک های خاص عکاسی که تا بحال آموخته و سفارشی کردن دوربینش ، توانسته این آثار بسیار زیبا را خلق کند. جالب این است که در تمام این عکسها نقش خودش بار ها افتاده است ولی با توجه به پوشیدن لباس سیاه رنگ در هیچکدام از عکسها دیده نمیشود.
در این تکنیک دوربین با سرعت بالا عکاسی کرده و فقط نور های شدید بر روی فیلم ذخیره میشوند. این کار بارها بر روی یک فیلم تکرار میشود در حالی که نوری که در دست عکاس است در حال حرکت میباشد و باعث میشود این تصاویر ثبت شوند. مناطق کم نور نیز با توجه به اینکه بارها تصویر برداری میشوند به نور عادی خواهند رسید ولی خود دیوید که بارها جایش را عوض کرده و لباس سیاه بتن کرده در عکسها ثبت نشده است.
نظرات کاربران
UserName