روز اول مدرسه
ماه مهر فصل درس و مشق و مدرسه از راه رسیده است و دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در سراسر کشور آغاز کرده اند. اغلب روز اول مدرسه و سال تحصیلی جدید فرصتی دوباره برای دیدن دوستان قدیمی است و با معرفی معلم و برنامه‌های او برای ادامه سال شروع می شود. |منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName