بیمارستان اتوبوس‌های ته خطی
بوی رنگ و بَتونه، صدای ممتد ضربات چکش، صدای بی وقفه دستگاه صافکاری، صدای قیچ قیچ چرخ خیاطی، صدای بلند کارگرانی که در پس زمینه صدای رادیو به گوش می رسد، اتوبوسها به صف شده اند تا با خالی شدن ظرفیت سوله بازساری، به آنجا منتقل شوند، اتوبوس‌های تک کابین و دو کابینی که روزگاری نه چندان دور به ناوگان حمل و نقل اضافه شده بودند اما با گذشت سالیان سال و فعالیت زیاد، حالا چندماهی مرخصی گرفته‌اند تا با تغییر چهره و تعمیرات اساسی مجددا به شهر بازگردند. |منبع: ایسنا
نظرات کاربران
UserName