فروش میگوی صیادی
از اواخر مرداد ماه در اوج گرما و شرجی، صید میگو از دریای خلیج فارس برای صیادان و لنج داران بوشهری آزاد می شود و لنج ها و قایق ها برای صید این گنجینه پروتئینی راهی دریا می شوند. با بازگشت لنجها به اسکله مردم برای خرید میگوی تازه و البته با قیمت مناسبتر صبح زود به اسکله می روند. میگوی صورتی بوشهر یکی از بهترین میگوها بوده و طرفداران زیادی دارد.|منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName