چشمه آب گرم آتشفشانی fly geyser
این چشمه آب گرم آتشفشانی در ایالت نوادا در آمریکا واقع شده است. نام آن چشمه آب گرم پرواز (Fly Geyser) است . ولی زیاد شناخته شده نیست. در حال حاضر این چشمه در اراضی یک کشاورز واقع شده و وی نیز برای عدم ورود افراد غیر مجاز به زمینش دور آن را حصار کشیده . ولی هنوز هم هستند کسانی که برای دیدن این جاذبه طبیعی از حصار ها میگذرند و این عکسهای جالب را تهیه میکنند.
نظرات کاربران
UserName