مار؛ همبازی عجیب پسربچه کامبوجی
در كامبوج پسر بچه اي همراه با حيوان خانگيش كه يك مار پایتون بسيار بزرگ است زندگي مي كند.زماني كه اين پسر تنها 3 سال داشت پدرش اين مار را در خانه پيدا كرد.آنها اين مار را به جنگل بردند و آزاد كردند ولي مار پایتون باز به خانه آنها بازگشت،از آن به بعد اين مار حيوان خانگي اين پسر بچه شد!!!
نظرات کاربران
UserName