برداشت برنج در مازندران
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان این استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از مازندران تامین می‌شود. فصل تابستان زمان برداشت برنج از ۲۱۰هزار هکتار زمین شالیزاری شمال کشور و شالیزارهای بند پی شرقی شهرستان بابل است. |منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName