سومین اَبَر ماه سال
درخشان‌ترین و بزرگترین اَبَر ماه سال عصر چهارشنبه ( ۸ شهریور ۱۴۰۲ ) در آسمان خودنمایی کرد. طلوع اَبَرماه کامل بعنوان یکی از رویدادهای جذاب نجومی و فاصله ماه تا زمین ۳۵۷ هزارو ۳۴۴ کیلومتر و قطر ظاهری آن ۳۳.۴۴ دقیقه قوسی بود. منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName