ساخت فرودگاهی بر روی پل
باند فرودگاه Madeira در پرتقال دارای ۲۷۸۱ متر است که 1000 متر از آن روی 180 ستون ۵۰ متری ساخته شده است. هر کدام از این ستونهای 50 متری برابر یک ساختمان 17 طبقه است جالب اینجاست که این باند برای هواپیمای غول پیکر بوئینگ 747 ساخته شده است! در سمت راست فرودگاه یک بلندی و در سمت چپ دریاست برای مشاهده عظمت فرودگاه به ماشین های پارک شده توجه کنید...
نظرات کاربران
UserName