آرامگاهی پهناور و عجیب در ساکایی ژاپن
آرامگاه امپراتور ژاپني به نام Nintoku بقدري بزرگ است كه ترجيحا اين آلبوم عكس را در دسته خبر هاي عجيب منتشر ميكنيم. اين آرامگاه در شهر ساكايي در نزديكي اوزاكا واقع شده است. چيزي كه در اولين نگاه جلب توجه ميكند ساخته شدن اين آرامگاه به شكل سوراخ كليد است. اين آرامگاه ابدي در زميني به مساحت 46 هكتار ساخته شده و دور تا دور آن با كانال آب محصور گشته است. متاسفانه دسترسي به اين مقبره براي عموم آزاد نيست و طبيعت داخل محوطه آن تقريبا از زمان هاي قديم تغيير زيادي نكرده است.
نظرات کاربران
UserName