تصاویر نادر از رعدو برق آتشفشانی
رعد و برق آتشفشانی پدیده ای نادر و در عجیب است. هنوز علت این پدیده مشخص نیست اما در عین حال بسیار زیبا می باشد.
نظرات کاربران
UserName