نمایش ۱۱ شیء هخامنشی و ساسانی در موزه هگمتانه
یازده شیء تاریخی زرین و سیمین مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی که مهمترین آنها ریتون هخامنشی (۳۳۰ ق. م) است به وطن اصلی خود یعنی هگمتانه بازگشت. این آثار با تلاش فراوان به صورت موقت از موزه‌ی ملی ایران به موزه‌ی هگمتانه منتقل شده است و به مدت پنج روز جهت بازدید علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم در این موزه قرار خواهد داشت.

این آثار ارزشمند تاریخی شامل «کاسه زرین با نقوش گیاهی»، «دستبند طلا با نقوش قوچ»، «ظرف نقره آمفورای سیمین با دو دسته شکل حیوانی»، «جام نقره آمفورای سیمین با دو دسته لوله در قسمت پایین»، «خنجر طلایی با نقوش حیوانی»، «دستبند طلا زرین با نقش شیر هخامنشی‌»، «سرستون هخامنشی‌»، «ریتون طلا با شکل سرشیر و بال پرنده مربوط به دوره هخامنشیان»، «بشقاب نقره سیمین سلطنتی با نقش شهبانو» و «بشقاب زراندود سلطنتی با نقوش گیاهی» مربوط به دوره ساسانی هستند.|منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName