تجمع اعتراض آمیز دانشجویان مقابل سفارت انگلیس
این تصاویر مربوط است به جمعى از دانشجويان دانشگاه هاى تهران که مقابل سفارت انگليس تجمع كردند و سپس وارد اين سفارت اين شدند.
نظرات کاربران
UserName