مسجد امام خمینی (ره) در اصفهان
مسجد امام که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان است که در دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران بهشمار میرود.
نظرات کاربران
UserName