سدهای خانگی برای جلوگیری از نفوذ آب
طی ماه اخیر بارندگی های فراوان باعث جاری شدن سیل در مناطقی از اطراف رودخانه می سی سی پی شده است. تعدادی از ساکنین این منطقه بجای خالی کردن منازل و مشاهده نابودی منازلشان به جنگ با طبیعت رفته و با ابتکاری جالب و هزینه شخصی دور تا دور منازل را سد ساخته اند.
نظرات کاربران
UserName