مراسم ازدواج یک زوج دانشجو در جوار مزار شهداء گمنام
مرتضی شرقی 26 ساله، دانشجوی مهندسی برق و مهناز مطلوبمقدم 20 ساله دانشجوی رشته علوم اجتماعی، زوج دانشجوی از دانشگاه تهران هستند.
نظرات کاربران
UserName