جعبه های آجری؛ کتابخانه قابل حمل
همیشه هنگام اسباب کشی ، بزرگترین دردسر برای کتاب خوانها و کتابدار ها جمع کردن کتابها و قرار دادن آنها در کارتن های متفاوت و انتقال آنها به محل مورد نظر و دوباره چیدن آنها طبق روال گذشته است. در این دوره از نمایشگاه طرح های والنسیا ، طرحی از آنتون سالوادور (antxon salvador) و طراح گرافیک راجر زانی (roger zanni) به نام جعبه های آجری شرکت داشت. این طرح شامل جعبه های حمل کتاب است که پس از حمل کتابها در کنار یکدیگر تشکیل یک کتابخانه را میدهند. پس بنابراین نیازی به خارج کردن کتابها از کتابخانه نیست. و کتابخانه دقیقا با همان طبقه بندی کتابها در مبدا به مقصد منتقل خواهد شد. ویژگی دیگر این کتابخانه قابلیت توسعه در صورت نیاز به فضای بیشتر میباشد. زیرا هر جعبه از این کتابخانه بصورت جدا فروخته خواهد شد به این معنی که شما به تعداد مورد نیاز از این جعبه ها خرید خواهید کرد.
نظرات کاربران
UserName