شاهکاری در معماری
جدیدترین بخش افزوده شده به موزه هنر های لیل متروپل (Lille Metropole) در فرانسه یک شاهکار حفره حفره است که توسط مانوئل گاترند (Manuelle Gautrand) طراحی شده. این سازه طوری طراحی شده تا از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرد بدون اینکه به آثار هنری داخلش آسیبی برساند جدیدترین بخش افزوده شده به موزه هنر های لیل متروپل (Lille Metropole) در فرانسه یک شاهکار حفره حفره است که توسط مانوئل گاترند (Manuelle Gautrand) طراحی شده. این سازه طوری طراحی شده تا از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرد بدون اینکه به آثار هنری داخلش آسیبی برساند
نظرات کاربران
UserName