عملیات کشت نیشکر - اهواز
عملیات کشت نی از نیمه اول مرداد ماه آغاز و در شهریور ماه به پایان می رسد. کار برداشت نیشکر در اواخر مهرماه آغاز می شود |منبع: تسنیم
نظرات کاربران
UserName