پل موسی؛ تقسیم کننده رودخانه به دو نیم
آيا تا بحال دوست داشته ايد جاي اصحاب حضرت موسي باشيد زماني كه از ميان رودخانه رد ميشدند.حالا ميتوانيد براي پيدا كردن اين حس به هلند سفر كنيد. اين پل بسيار جالب توسط گروه طراحي RO و AD طراحي شده است. از دور به نظر ميرسد كه پل غرق شده است .
نظرات کاربران
UserName