مراسم سنتی عصوا در قشم
مراسم عصوا مراسم سنتی روستای لافت جزیره قشم است که در اعیاد و مناسبتهای جشن و ازدواج اجرا می شود.
نظرات کاربران
UserName