صید ماهی و میگو در جزیره قشم
جزیره قشم یکی از زیستگاههای متنوع انواع ماهیان و آبزیان است که همواره مورد توجه صیادان منطقه بوده است
نظرات کاربران
UserName