انعکاس
تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون |منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName