تهران در گرمترین ساعات سال
روند افزایش دما در کشور باعث رسیدن مجدد هوای پایتخت به دمای ۴۰ درجه در روز دوشنبه ( ۹ مرداد ۱۴۰۲) شد. اهالی پایتخت گرمترین روزهای تابستان را تجربه می کنند. ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۴ گرمترین زمان تابش خورشید به زمین است، اما گرمای واقعی در ساعات بعدازظهر احساس می‌شود، که زمین گرمای جذب شده از خورشید را بجای جذب بازتاب می‌دهد.

شدت گرمای هوا در پایتخت به حدی رسیده است که جمعی از نمایندگان مجلس پیشنهاد تعطیلی ادارات تهران را به دولت داده اند.| منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName