طراحی موتورسیکلت نامرئی
جوئی روئت یک موتور سیکلت ظاهرا نامرئی طراحی کرده است. بدنه این موتور از آینه درست شده به طوری که با انعکاس محیط اطرافش در جاده های پهن به نظر میرسد راننده بر روی هوا شناور است.
نظرات کاربران
UserName