انگیزه یا انضباط مسئله نیست!
انگیزه و انضباط هردوشون موتورهای محرک برای رسیدن به هدف آدم توی زندگیه اما چیزی که مهمه اینه که انگیزه خالی بدون انضباط و نظم به نتیجه نمیرسه
نظرات کاربران
UserName