«حال» رو از دست نده!
نه غصه دیروز رو بخور، نه نگران فردا باش، تمرکزت رو بذار روی همین امروز!
نظرات کاربران
UserName